frakt
Velkommen! Du kan Logge inn eller Opprette konto

Betingelser

 

Generelt

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Gulvxtra.no. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Gulvxtra.no så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

 

Priser

Alle priser er oppgitt inkl. mva. eks.frakt, hvis ikke annet er spesifisert. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Gulvxtra.no kan dette endres uten unntak dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Frakt

Når du finner et produkt som du ønsker å bestille fra oss kan du beregne frakten på det aktuelle produktet med vår fraktkalkulator. For å gjøre dette må du legge det aktuelle produktet i din handlekurv med det antallet du ønsker. Du går deretter inn i handlekurven og skriver inn ditt postnummer i fraktkalkulatoren. Du vil da få opp fraktkostnad på det du har i handlekurven.

Dette kan du gjøre uten å bestille produktet. Ønsker du å bestille varene du har i handlekurven trykker du på kasse som tar deg til levering- og betalingsinformasjon. Du har ikke bestilt noe fra oss før du har bekreftet ordren i steg 6.

 

Levering

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Leveringstid beregnes fra vi har mottatt betaling til kunden mottar varene. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og ikke helger og helligdager. Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales på forhånd. Dette forutsetter at varene er betalt i sin helhet. På leveringstidspunktet er det kundens ansvar å være tilstede på den aktuelle leveringsadresse for varemottak. Betalt frakt er inkl levering til adresse men ikke innbæring av produktene. Innbæring er kundens ansvar. Alle oppgitte leveringstider er veiledende, og kan avvike. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere forvarsel.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i lagersituasjon.

 

Varemottak

Når kunden mottar varen, er kunden ansvarlig for å umiddelbart kontrollere varene for transportskade. Dersom skade oppdages skal dette dokumenteres i bilder og noteres på transportselskapets fraktbrev og underskrives av både kunde og sjåfør. Bilder og kopi av fraktbrev sendes umiddelbart til vår e-post. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev. Eventuelt skadede varer skal lagres av kunde for henting av transportselskap. Ved dokumentert skadede varer sendes produkterstatning snarest, eventuelt blir kunden refundert for de skadede varene.

 

Produktkontroll

Kunden må selv kontrollere produktet før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil som er ferdig montert.

 

Reklamasjon

Ved feil og mangler på produkt kjøpt hos Gulvxtra.no må du som kunde ta kontakt med oss for behandling av en mulig reklamasjon. Vi vil da kontakte vår leverandør som sender ut en representant for videre oppfølging.

Før feil meldes må kunden undersøke om forholdet skyldes feil bruk og/eller montering av produktet. Dersom produktet ikke fungerer slik Gulvxtra.no har beskrevet må kunden melde dette til Gulvxtra.no. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Gulvxtra.no melding straks etter at han har oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

 

Avhjelp

Gulvxtra.no forpliktes til snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Gulvxtra.no å iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Gulvxtra.no, dekker ikke Gulvxtra.no disse utgiftene.

 

Angrefrist

Ved kjøp av varer hos Gulvxtra.no har kunden 14 dagers ubetinget angrefrist på kjøpet. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren. (jf.Angrerettloven paragraf 15 første ledd).

 

Retur

Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev. Eventuelt skadede varer skal lagres av kunde for henting av transportselskap. Ved dokumentert skadede varer sendes produkterstatning snarest, eventuelt blir kunden refundert for de skadede varene. Dersom kunden ønsker å returnere varer tas hele kartonger i retur. Alle returer skal på forhånd avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Alle varer som skal returneres skal returneres på forsvarlig måte, slik at skade ikke kan oppstå. Kostnad for returfrakt dekkes av kunden. Kontakt kunderservice på telefon 971 91 745 eller på email post@gulvxtra.no for å avtale retur. Vi godtar ikke retur av varer som ikke er skadede eller som er feillevert. Les mer om retur av varer her.

 

Force majeur

Er Gulvxtra.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkalleleser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Gulvxtra.no frittatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Ekstraordinære forhold

Gulvxtra.no er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Gulvxtra.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Gulvxtra.no sin kontroll og som Gulvxtra.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Gulvxtra.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Gulvxtra.no sin side.

 

Salgspant/betalingsvilkår

Gulvxtra.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens paragraf 3-14 flg.

 

Endring i vilkårene

Gulvxtra.no forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.