frakt
Velkommen! Du kan Logge inn eller Opprette konto

Leggeanvisning

 

Generelt

Alle våre produkter har leggeanvisning i pakkene. Kunden er ansvalig for å lese leggeanvisningen før legging. Skulle det mot formodning ved en feil ikke ligge leggeanvisning i pakkene må kunden ta kontakt med Gulvxtra.no umiddelbart slik at dette kan bli ettersendt på mail eller post. Vi gjør oppmerksom på at det er leggeanvisningen som er vedlagt varene som skal følges.

 

Forberedelser

Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes mot underlaget (verken med spiker eller lim). Underlaget skal være plant, fast, tørt og rent samt oppfylle kravene i gjeldende "Hus AMA". Relativ luftfuktighet skal ligge mellom 30-60% og temperaturen skal være minst 18 °C både før, under og etter legging. Ved fukt i bygningen må derfor lokalene varmes opp og luftes ut i god tid før legging, slik at riktig innendørsklima oppnås. Klimakravene nevnt ovenfor gjelder også for oppbevaring av gulvene. Ikke oppbevar parketten direkte på/mot betongunderlag. Emballasjen skal ikke åpnes før leggingen påbegynnes.

 

Verktøy

I tillegg til vanlig verktøy som hammer, håndsag, stikk- eller sirkelsag, tommestokk, vinkeljern, penn, bor og stemjern, anbefales det å bruke slagkloss. Slagklossen brukes for å skåne bordkantene når bordene slås sammen. Bruk aldri en avkappet bordbit som slagkloss ettersom det fører til oppflising av bordkanten. Tarktool er en trekkstang fra Tarkett som forenkler oppgaven med å legge den siste bordraden. Om du bruker stikk- eller sirkelsag, skal du sage fra baksiden av bordene. Om du bruker vanlig håndsag, sager du fra forsiden på bordene.

 

Fuktisolering

Det skal alltid brukes en fuktsperre dersom det er risiko for fukt i underlaget. Fuktsperre skal også alltid brukes dersom underlaget er betong på mark, lettbetongbjelkelag, gulv over fuktige og varme rom (vaskerom, fyrrom osv.), gulv med innstøpte eller frittliggende varmekabler samt på bjelkelag over kryprom. Fuktsperren skal bestå av aldersbestandig polyetylenfolie (min. 0,20 mm tykk), eventuelt en fuktsperre/cellfoam av typen Tarkoflex med aldersbestandighet og fuktbestandighet i henhold til kravene i "Hus AMA". Fuktsperren skal legges med en overlapping på min. 200 mm. Ved bruk av Tarkoflex Light er minstekrav 70 mm (teipet overlapping). Ved ekstreme fuktforhold anbefales bruk av ventilert fuktbeskyttelse av typen "Blå Platon". Dette kan kombineres med mekanisk ventilasjon. Ved legging av lamellparkett som er tynnere enn 14 mm på denne typen underlag skal det først monteres en trykkfordelende plate (f.eks. fiberplate, kryssfinér eller sponplate, min. 6 mm tykk) samt et mellomlag av gulvpapp oppå fuktbeskyttelsen.

 

Planlegge Leggingen

Leggeretning

Om rommet er noenlunde kvadratisk, bør bordenes langsider legges parallelt med innfallende lys. I lange, smale rom er det mest hensiktsmessig å legge bordene i rommets lengderetning på grunn av treverkets bevegelser (se avsnittet Bevegelsesfuge nedenfor). Mål opp rommet. Om den siste bordraden blir smalere enn 5 cm eller om veggen er ujevn, bør den første bordraden kappes.

 

Legging av plank

På plank består slitasjesjiktet av ett enkelt sammenhengende trestykke, og det forekommer fargeforskjeller mellom bordene. Selv små fargeforskjeller mellom tilliggende bord kan oppleves som forstyrrende og det er derfor viktig å sortere bordene før legging. Åpne flere pakker og legg bordene slik at fargeovergangene blir myke. Da unngår du at de lyseste bordene blir lagt ved siden av de mørkeste.

 

Bevegelsesfuge

Tre er et levende materiale. Det betyr at et parkettgulv som legges flytende vil bevege seg noe (svelle og krympe) i takt med endringer i innendørsklimaet, til tross for den stabiliserende sjiktkonstruksjonen. Derfor skal det alltid være et mellomrom (en såkalt bevegelsesfuge) på minst 1,5 mm per breddemeter gulv og minimum 8-10 mm mellom gulv og vegg. Det samme gjelder ved/rundt terskler, rør, trapper, søyler, kamin/peis, steingulv osv. Bevegelsesfugen (mellomrommet) skjules med en list eller sokkel.

 

Maksimal Leggeflate

Limte skjøter og 2-lock "Rene" (rektangulære) flater kan normalt belegges med en sammenhengende flate på opptil 250 m2. Maksimal gulvbredde er 12 m. Større flater må deles opp med bevegelsesfuger.

 

Ultraloc

Maksimal flate, som beskrevet ovenfor, er ca. 100 m2. Maksimal gulvbredde er 8 m og lengden (i bordretningen) er 12 m. OBS! Ved legging i gang, skal bordene alltid legges i gangens lengderetning!

 

Generelt

I mer kompliserte tilfeller, for eksempel der gulvet skal legges i en gang med rom på begge sider eller i rom som ligger etter hverandre med dører eller buer mellom, kan gulvet "bule seg" på betydelig mindre flater enn beskrevet ovenfor. I slike tilfeller anbefales det å legge gulvet i flere, uavhengige firkanter/rektangler med bevegelsesfuger mellom. Dersom det er nødvendig å legge alle flater som ett enkelt sammenhengende gulv uten bevegelsesfuger, kan lamellbord limes mot undergulvet (se egen leggeanvisning). Dette er en metode som reduserer parkettgulvets bevegelser til et minimum og som også skal brukes ved mønsterlegging der bordene legges i forskjellige retninger, samt i andre tilfeller som innebærer uregelmessig bevegelse i gulvet. Ved liming til underlag anbefales det å bruke gulv med Combilocprofil eller vanlig not og fjær. Ved mønsterlegging skal det benyttes produkter med vanlig not og fjær siden det er enkelt å lage nye fjærer ved en eventuell avkapping.

 

Sammenføye Bord

Bord med vanlig not og fjær skal punktlimes, dvs. at en ca. 10 cm lang limstreng skal påføres langs bordets notspor med en halv meters mellomrom. For større gulv, >7-8 meter bredde, og/eller for gulv som utsettes for stor slitasje samt ved gulvvarme, anbefales såkalt tett punktliming, dvs. ca. 20 cm lange limstrenger med 20 cm mellomrom. Kortendene skal alltid limes langs hele lengden, både for store og små gulv. Vi anbefaler Tarkett Lim D3.

 

2-lock

Med 2-lock-systemet låses bordene ved at de vinkles inn mot hverandre og så trykkes ned inn i det forrige bordets profil. Verken slagkloss eller hammer skal benyttes.

 

Ulike typer underlag

Kjellergulv eller betonggulv.

Sparkle eventuelle ujevnheter. Legg på en fuktsperre (se avnittet Fuktisolering ovenfor) samt et mellomlag som f.eks. ullpapp eller skumunderlag.

 

Gamle tregulv

Kontroller at undergulvet er fast, plant, fritt for råte og knirking. Større ujevnheter skal sparkles eller slipes bort. Mindre ujevnheter jevnes ut med gulvpapp. Deretter skal gulvpapp brukes som underlag for de nye bordene, som skal legges vinkelrett på de gamle bordene. Som et alternativ kan 14 mm og 20 mm gulv med vanlig not og fjær-sammenføyning spikres mot underlaget. Gulv med limfrie skjøter skal ikke spikres.

 

Sponplate

Samme fremgangsmåte som ovenfor, med unntak av at det ikke skal spikres. Se Planlegge Leggingen ovenfor for beskrivelse av leggeretning.

 

Harde eller myke gulvbelegg

Parkettgulv kan legges direkte på vinylgulv, linoleumsgulv, nålefilt og tynne, tettknyttede vegg-til-veggtepper. Bruk gulvpapp eller cellfoam som mellomlegg ved legging på "harde" vinylgulv og linoleumsgulv. Ta kontakt med din gulvforhandler for råd og tips.

EPS, skumplast 14 mm og 20 mm parkettgulv kan legges på skumplastisolering med en trykkstyrke på minimum 150 kN/m2. Platene legges sammenhengende og vinkelrett i forhold til lamellbordenes lengderetning. Eventuell fuktsperre legges under EPS-platen eller skumplastplaten. Bruk gulvpapp som underlag.

 

Parkettgulv tynnere enn 14 mm

En lastfordelende plate (f.eks. fiberplate, kryssfinér eller sponplate, min. 6 mm tykk) skal legges over skumplasten. Eventuell fuktsperre legges under EPS-platen eller skumplastplaten. Bruk gulvpapp som mellommateriale på lastfordelende plater.

 

Gulvvarme

Varmesystemet skal være utformet slik at det gir jevn varme over hele gulvflaten og aldri overstiger 27 °C noe sted. Gjelder også under tepper, skap osv. For å oppnå dette kreves det et selvbegrensende varmesystem eller et forskriftsmessig utformet system for vannbåren varme. Fuktsperre skal alltid brukes for gulv med gulvvarme. Bord med vanlig not og fjær skal legges med såkalt tett punktliming. Når varmen passerer gjennom parkettgulvet, tørkes gulvet ut mer enn normalt og det kan oppstå små sprekker under oppvarmingsperioden. Bøk og lønn beveger seg mer enn andre tresorter, og vi fraråder derfor bruk av disse tresortene sammen med gulvvarme. Overhold retningslinjene for maksimalt flatemål.

 

Tildekking

Etter legging og eventuell gulvbehandling skal parkettgulvet dekkes til dersom det er fare for at folk skal gå på det eller skitne det til før det skal tas i bruk. Beskyttelsesmaterialet skal være fuktgjennomtrengelig og må ikke misfarge den ferdige gulvflaten. Eventuell tape skal ikke festes direkte på parkettflaten.

 

Feil på Materialer

Alle komponentene i dette parkettgulvet er blitt kontrollert gjennom hele produksjonsprosessen. Selve gulvoverflaten er blitt særskilt testet og kvalitetskontrollert i henhold til våre spesifikasjoner. Om du likevel skulle finne et bord som ikke matcher de øvrige bordene, ber vi deg om ikke å montere det. Vi er kun ansvarlige for kostnader tilknyttet bord det er feil på. Etter utført inspeksjon vil vi erstatte materialer med mangler. Vær oppmerksom på at dersom et bord med feil monteres, kan ikke leverandør holdes ansvarlig for sluttresultatet.