frakt
Velkommen! Du kan Logge inn eller Opprette konto

Tips Før Legging Av Gulv

 

Forberedelser

Flytende legging innebærer at gulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene i inneklimaet. Det skal ikke låses fast med tunge gjenstander, f.eks. kjøkkeninnredninger, ovner/peiser eller tunge skap. Undergulvet må være plant, fast, tørt, rent og oppfylle de relevante kravene i NS3420 Q. Den relative luftfuktigheten (RF) skal ligge mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minst 18 °C før, under og etter leggingen. Siden det kan oppstå fukt i et nybygd hus, bør rommet varmes opp og luftes i god tid før leggingen, slik at rommet får riktig inneklima. Tenk på at maling av f.eks. vegger og tak med vannbasert maling kan øke luftfuktigheten kraftig. Utfør derfor slikt arbeid i god tid før gulvleggingen. Parkettgulv fra Tarkett skal oppbevares i rom der klimaforholdene er som beskrevet ovenfor, og ikke direkte på betong. Åpne forpakningene etterhvert som gulvet legges. Sjekk at undergulvet har en planhet som er +/- 3mm på 2 meter bredde.

 

Fuktsperre

En fuktsperre skal alltid brukes når det er risiko for at fukt kan stige opp fra undergulvet, og alltid når undergulvet er betong på mark, lettbetonggulv, gulv over fuktige og varme rom (vaskerom, fyrrom osv.), gulv med varmekabler og krypkjeller. Fuktsperren skal bestå av en aldringsbestandig polyetenfolie (minst 0,20 mm tykk), eller en kombinasjon av fuktsperre/ cellfoam f.eks. Tarkoflex II. Fuktsperren skal legges med en overlapping på minst 200 mm. Hvis det er fare for fuktopptrekk, anbefaler vi en ventilerende fuktsperre. Dette kan også kombineres med mekanisk ventilasjon. Ved legging av lamellparkett som er tynnere enn 13 mm på denne type underlag, skal det først monteres en trykkfordelende plate (f.eks. masonitt, kryssfinér eller sponplate, minst 6 mm tykk) samt et mellomlag av ullpapp på toppen av fuktsperren.

 

Bevegelsesfuge

Tre er et levende materiale, noe som betyr at et parkettgulv som legges flytende kommer til å utvide seg eller krympe avhengig av hvordan inneklimaet varierer i løpet av året. På grunn av dette må du lage et mellomrom (en bevegelsesfuge) på minst 1,5 mm pr breddemeter med gulv, men beregn minst 8 -10 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet. Dette gjelder også mellom gulvet og terskler, rør, trapper, stolper, åpne peiser, steingulv osv. Bevegelsesfugen skjules med en list eller sokkel.

 

Gulvvarme / varmefolie / varmekabler

Varmesystemet skal være utformet slik at det gir jevn varme over hele gulvflaten og aldri overstige 27°C noe sted. Gjelder også under tepper, skap osv. For å oppnå dette kreves det et selvbegrensende varmesystem eller et forskriftsmessig utformet system for vannbåren varme. Fuktsperre skal alltid brukes for gulv med gulvvarme. Bord med vanlig not og fjær skal legges med såkalt tett punktliming. Når varmen passerer gjennom parkettgulvet, tørkes gulvet ut mer enn normalt og det kan oppstå små sprekker under oppvarmingsperioden.

 

Viktig informasjon til gulvleggeren

Alle delene av våre gulv har blitt nøye kontrollert under hele produksjonsprosessen. Hvis du likevel oppdager at et av bordene ikke er av samme kvalitet som resten, må du ikke montere dette bordet.

*Hvis et bord av mangelfull kvalitet monteres, kan ikke Gulvxtra.no holdes ansvarlig for sluttresultatet. Vi tar bare på oss ansvaret for bordet av mangelfull kvalitet som ikke er montert. Les alle monteringsanvisninger FØR legging. For at gulvet skal ha full garanti er det viktig at det er lagt etter leggeanvisning.