Hvordan legge parkett - slik legger du flytende parkett med klikksystem

Hvordan legge parkett - slik legger du flytende parkett med klikksystem
17. januar 2024 6 min read
Hvordan legge parkett - slik legger du flytende parkett med klikksystem

Vi ønsker å gi en generell innføring i hvordan legge parkett. Denne instruksjonen gjelder for flytende legging av parkett, altså gulv som ikke limes i undergulvet men som kun klikkes på plass, såkalt klikkparkett. Å legge parkettgulv flytende er en populær og relativt enkel måte å forbedre utseendet og funksjonaliteten til ditt hjem.

I denne brukerveiledningen gir vi noen små enkle tips som er viktig å tenke gjennom for å få et vellykket resultat.

NB! Videoen er et eksempel på hvordan man legger parkett fra Meister. Husk å følge instruksjonene fra din leverandør. 

Hvordan legge parkettgulv

I denne brukerveiledningen gir vi noen små enkle tips som er viktig å tenke gjennom for å få et vellykket resultat.

Velg riktig parkett

Sørg for å velge parkett av god kvalitet, med tanke på låsesystem, slitestyrke og holdbarhet generelt.

Mål nøyaktig arealet som skal dekkes for å bestemme hvor mye parkett du trenger. I de fleste tilfeller holder det å legge til 5-7% for kapp. Er arealet over mange små rom kan det være du må beregne 10% kapp. Vår kalkulator på produktsidene tar høyde for kapp, så her legger du bare inn nøyaktig romareal.

Underlagets forberedelse

  • Fjern eventuelle eksisterende tepper, fliser eller annet gulvbelegg.
  • Kontroller at underlaget er rett før legging. Godkjent ujevnheter i gulvet er 3 mm på en lengde på 2 meter. Dersom gulvet har større ujevnheter enn dette bør det avrettes med avrettingsmasse. Ingen underlag for parkett jevner ut slike ujevnheter.
  • Sjekk at undergulvet er tørt og fri for fuktighet, da fukt kan påvirke parkettens holdbarhet.

Akklimatisering av parketten

La parkettbordene akklimatisere seg i rommet i minst 48 timer før installasjon. Parketten skal ligge i rommet. Husk at parketten skal ligge i pakningen. Skal ikke pakkes ut før legging.

Oppbevar parketten i romtemperatur.

Verktøy og utstyr

Ha riktige verktøy tilgjengelig, inkludert sag, målebånd, hammer, en baksmell samt slagkloss.

Underlagsmateriale

Hva skal man ha under parkett? Under parketten legger man et egnet underlagsmateriale for å dempe støy og jevne ut små ujevnheter. Alle parketter skal ha et underlag. Valg av underlag har stor betydning for sluttresultatet. Vår erfaring er at parkettunderlag av med høy egenvekt gir det beste resultatet, vi anbefaler i de fleste tilfeller Meister Silent db15

Kontroller at underlagsmaterialet passer til rommets krav. Dersom du har betongunderlag og/eller gulvvarme skal parkettunderlaget ha fuktsperre. Dersom det ikke kan komme kondens eller fukt i undergulv er ikke fuktsperre nødvendig.

Hvilken retning skal man legge parkett?

Som en tommelfingerregel skal man legge parketten i retning av rommets lengde for visuelt å forlenge rommet. Vi anbefaler at parketten blir lagt i samme retning i alle rom. Retningen på parketten bestemmes av rommenes utforming generelt.

  • Legg parketten i lengderetning av huset
  • Legg parketten i lengderetning av rommet
  • Prøv å unngå å legge parkett på tvers av smale rom.

I de fleste tilfeller vil ikke overnevnte tips kunne overholdes på alle rom dersom du ønsker å følge vår anbefaling om å ha samme leggeretning i alle rom. Dette må bare godtas for resultatet blir alltid mye bedre enn å legge i forskjellig retning

Låse- og klikksystem

Forstå parkettens låsesystem og bruk klikk-metoden riktig. Sett deg inn i låsesystemet før legging.

Sørg for at plankene er godt låst sammen for å unngå glipper og ujevnheter. De aller fleste parketter kan legges for hånd uten utstrakt bruk av verktøy. Vi anbefaler uansett at etter endt lagt rad med parketten etterslås på langside  med en slagkloss slik at du er 100% sikker på at parketten ligger uten glipe.
Dersom det er et bord eller en lengde du ikke er helt fornøyd med legging. Fiks feilen før du legger videre.

Riktig avstand til veggen

La en ekspansjonsfuge på 5 mm(små rom) langs alle vegger og faste gjenstander for å tillate naturlig utvidelse og kontraksjon av parketten. Ved større rom gjelder 1,5mm avstand til vegg pr bredde meter. Altså er rommet 5 meter bredt skal minimum avstand til vegg være 7,5 mm.

Sjekk fuktigheten

Ikke legg parkett i fuktige rom, og sørg for at den er innenfor anbefalte nivåer jfr leggeanvisning.
Unngå å installere parkett i rom med høy fuktighet. For eksempel i hus som er nyoppusset med utstrakt bruk av maling og sparkel. I disse tilfellene må rommet luftes godt ut før legging av parkett. Sparkel og maling avgir mye fuktighet i tørkeprosess.

Husk å forskyve skjøter (forbandt)

Litt avhengig av type parkett men skjøtene skal alltid forskyves slik at parketten blir liggende forbandt med min 30 cm forskyvning.

Sjekk av parkett før legging

Viktig at alle parkettbord sjekkes at er fine før legging. Dersom det oppdages et bord som det er noe feil med, legg bordet til side. Feilbord som er lagt er ikke å regne som en reklamasjon for parkettprodusent. Ta derimot kontakt med leverandør av parkett dersom det oppdages feilbord – da kan leverandør erstatte eller sende nytt.

Etterbehandling og vedlikehold

Etter at installasjonen er fullført, påfør riktig etterbehandling for å beskytte parkettens overflate.

NB! Lakket parkett skal som regel ikke etterbehandles, men hardvoksoljet parkett bør etterbehandles.

Følg produsentens retningslinjer for daglig vedlikehold, inkludert rengjøring og unngåelse av overdreven fuktighet.

Husk møbelknotter på alt av møbler før bruk.

Kontakt forhandler ved behov

Hvis du er usikker på noen trinn eller møter uventede utfordringer, ikke nøl med å kontakte Gulvxtra.no for svar på spørsmål.

Denne veiledningen er av generell karakter. Veiledningen erstatter ikke hver enkelt brukerveiledning til akkurat parketten du har kjøpt.

Ved å følge disse tipsene grundig, kan du legge et vakkert og holdbart parkettgulv med flytende metode. Husk alltid å ta deg tid og være nøye under hele prosessen for å sikre et tilfredsstillende sluttresultat. 

 

Kopibeskyttet © 2024. Innholdet er beskyttet etter åndsverksloven.